A kudarc oka: Tanulási zavarok

A közvélekedés úgy tartja, ha valakinek nehezen megy az iskola, az buta. Ezzel le is van írva a gyerek. Otthon pedig megy a küzdelem a tanulással. Sokszor éjszakába nyúlóan, különtanárokkal, korrepetálással. A gyerek közben érzi, hogy ő más, neki nem megy úgy, ő kevesebb, értéktelenebb…Minél többet tanulunk, annál több a kudarc lehetősége. Ördögi kör.

 tanulási nehézség.jpg

Sokszor itt a kórházban derül ki a probléma, hogy az 5. osztályos gyermek diszlexiás…Pedig ő ide azért jött, mert mostanában sokat fáj a feje. A cikk megírásának apropója, hogy felhívjam a figyelmet, mennyire fontos időben diagnosztizálni a problémát, majd megfelelő szakemberek segítségével segíteni a gyermeket a tanulásban. Mielőtt azt gondolná, hogy buta…

Mit nevezünk tanulási zavarnak?

A tanulási zavar orvosi diagnózis. A nemzetközileg meghatározott BNO rendszer „Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési zavarai” néven említi. A tanulási nehézségek egyik csoportjába tartozik az olvasási zavar (diszlexia), az írás zavara (diszgráfia), a számolási készségek zavara (diszkalkulia) valamint különböző kevert és nem osztályozott fejlődési zavar. Másik csoport a kitartás, szervezőkészség, impulzivitás, társadalmi alkalmazkodóképesség és mozgáskoordináció nehézségei.

Definíció szerint:

Olyan zavarok, melyben a készségek megszerzésének a normális menete zavarttá válik, és ez nem a tanulási lehetőség hiánya, mentális retardáció, vagy szerzett trauma következménye.

A definícióból kiemelendő, hogy

  • A gyermek intellektusa átlagos vagy átlag feletti, azaz NEM mentálisan elmaradott
  • Ahhoz képest, hogy mennyire jól tud tanulni, mégis kevés a siker
  • Nem érzékszervi hiányosság vagy szociálisan hátrányos helyzet áll a hátterében

A tanulási zavar egy általános fogalom és a központi idegrendszer nem pontosan megállapítható diszfunkciójának tulajdonítható. Sokszor már a korai fejlődés is megkésett és egyéb területeken is érezhető a zavar. Ilyen a figyelem, emlékezet, gondolkodás, mozgáskoordinálás, beszéd, olvasás, számolás, szociális kompetencia és emocionális érettség.

A tanulási nehézség legfeltűnőbb jelei:

- A gyerek lassan, akadozva olvas, miközben feltűnően sok hibát vét. Olvasás közben a képek segítségével igyekszik nehézségeit leplezni, vagy találgatja a szavakat. Nem képes a szavakat megfelelően betűzni.  

- Írása éretlen, olvashatatlan. Jól, de feltűnően lassan ír.

- Életkorának megfelelő számolási feladatok elvégzése nehézséget okoz. Alapműveleteket nem képes elsajátítani.

- Beszédfejlődés elmaradása: a gyerek nehezen fejezi ki magát, beszéde éretlen, nehezen érthető. Összetett feladatok teljesítése nem megy. Meséket nem ért.

- Ügyetlenség, szervezetlenség, rossz koncentrálóképesség, önkontroll hiánya, magatartászavar stb.

A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára a legfontosabb, hogy kiderüljön, milyen természetű a probléma. Egy komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat ezt el tudja dönteni, ezért érdemes minél előbb időpontot kérni és adott esetben megkezdeni a fejlesztést. Tanulási vizsgálatokat a lakóhely szerinti illetékes Nevelési Tanácsadóban vagy (speciális esetben) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságban végeznek. Erről az óvodában/iskolában lehet tájékozódni.

A gyógypedagógiai fejlesztésen túl a tanulási nehézségekhez társuló különböző pszichés problémák (szorongás, kudarcélmények stb.) kezelése is fontos része a fejlesztésnek.

 

Ha tetszik a blog, lájkolja a Facebookon!

 

kép:brainathlete.com